Dự án đang thực hiện
 • Nhà Máy sữa TH - Nghia Dan, Nghe An
                     

  Project/ Dự án: TH Dairy Farm at Nghia Dan, Nghe An

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Nghia Dan District, Nghe An Province, Vietnam

  Comence/ Khởi công: Jul’2010

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: TH milk and food.,JSC.

   

  Detail:

  ·         Infrastructure works for electric & mechanical system

  (Cung cấp và lắp đặt cơ sở hạ tầng cơ  điện)

  ·         Low voltage power supply for building service

  (Lắp đặt hệ thống điện hạ thế cho các tòa  nhà)

  ·         Water supply & Drainage system for building services            

  (Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước cho các tòa nhà)

  ·         Supply & Installation of water filter system for TH farm    

  (Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc nước cho trang trại TH)

  ·         Supply & Installation of sewerage water treatment system for TH farm     

  (Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho trang trại TH)

   


Các tin cùng chuyên mục

Hỗ trợEmail: info@northstar.com.vnPhone: (84-04) 6281 2886Fax: (84-4) 6281 2866Hotline : 0904603339


Visited : 22505Online: 1